Dostupné kurzy

Tento kurz byl ukončen. Je přístupný pouze pro jeho absolventy jako databáze zajímavých podnětů pro práci s biblickými texty.

 

Kurz nabízí formaci k prohloubení manželského vztahu. Východiskem formace je učení církve, které ve svých katechezích o Lidské lásce v Božím plánu shrnul Jan Pavel II. Odkryl tak konkrétní cestu k pravé lásce a pojmenoval konkrétní nebezpečí, která ničí současné manželské vztahy a lze jim předcházet.

Zejména praktická část je určena pro každého, kdo chce pomáhat svou službou ve vlastní farnosti – např. ve společenství manželů, při přípravách snoubenců na manželství, při doprovázení manželských párů v prvních letech manželství apod.