Dostupné kurzy

Tento kurz byl ukončen. Je přístupný pouze pro jeho absolventy jako databáze zajímavých podnětů pro práci s biblickými texty.

 

Příprava na manželství „Tajemství lidské lásky v Božím plánu“ je společnou cestou, na které lektoři společně se snoubenci objevují, v čem konkrétně spočívá tajemství lidské lásky v Božím plánu. Zve k cestě lásky, která nemá pro svůj růst žádné limity. Jednotlivá setkání jsou připravena tak, aby snoubencům pomohla odhalit v konkrétnostech každodenního života tajemství svátostného manželství a vzájemného darování.

Snoubenci - pro náhled na obsah příprav na manželství stačí, abyste vstoupili jako "host" bez přihlašovacích údajů.

Lektoři - přihlašovací údaje naleznete ve skriptech Přípravy snoubenců na manželství, které vydala Akademie kanonického práva, nebo kontaktujte provázející kurzy Tajemství lidské lásky.

Kurz nabízí formaci k prohloubení manželského vztahu. Východiskem formace je učení církve, které ve svých katechezích o Lidské lásce v Božím plánu shrnul Jan Pavel II. Odkryl tak konkrétní cestu k pravé lásce a pojmenoval konkrétní nebezpečí, která ničí současné manželské vztahy a lze jim předcházet.

Zejména praktická část je určena pro každého, kdo chce pomáhat svou službou ve vlastní farnosti – např. ve společenství manželů, při přípravách snoubenců na manželství, při doprovázení manželských párů v prvních letech manželství apod.