Available courses

Kurz je určen pro kněze, katechety-laiky, učitele náboženství a souvisejících předmětů, animátory společenství a jiné spolupracovníky v pastoraci, kteří se pravidelně nebo příležitostně věnují práci s Biblí.

Cílem tohoto kurzu je nabídnout účastníkům prohloubení kompetencí pro jejich práci s biblickými texty, a to zejména s dětmi školního věku. Kurz obsahuje 10 lekcí.

Kurz je součástí programu "Doplňkové vzdělávání pracovníků církevních organizací - DVCO 2" jako kurz P11.

První běh kurzu byl zahájen 9. března 2013 seminářem a zakončen v říjnu 2013 kolokviem. Druhý běh kurzu byl otevřen od 1. ledna 2014 a ukončen v listopadu 2014. Třetí běh kurzu začal 1. ledna 2015.

Upozornění: heslo pro přístup HOST bylo 3. 1. 2014 změněno. Můžete si o něj napsat na adresu zimmermannova@bihk.cz. Během ledna je také možné požádat o zařazení do kurzu.

 

Kurz nabízí formaci k prohloubení manželského vztahu. Východiskem formace je učení církve, které ve svých katechezích o Lidské lásce v Božím plánu shrnul Jan Pavel II. Odkryl tak konkrétní cestu k pravé lásce a pojmenoval konkrétní nebezpečí, která ničí současné manželské vztahy a lze jim předcházet.

Zejména praktická část je určena pro každého, kdo chce pomáhat svou službou ve vlastní farnosti – např. ve společenství manželů, při přípravách snoubenců na manželství, při doprovázení manželských párů v prvních letech manželství apod.