E-learningové kurzy o křesťanství

Vítáme vás na stránkách "Pastoračního střediska o.p.s.", kde budou postupně nabízeny e-learningové kurzy pro pracovníky a dobrovolníky církevních organizací a pro učitele společenskovědních předmětů na (církevních) základních a středních školách. 

  Přeskočit: dostupné kurzy

  Dostupné kurzy

  Kurz je určen pro kněze, katechety-laiky, učitele náboženství a souvisejících předmětů, animátory společenství a jiné spolupracovníky v pastoraci, kteří se pravidelně nebo příležitostně věnují práci s Biblí.

  Cílem tohoto kurzu je nabídnout účastníkům prohloubení kompetencí pro jejich práci s biblickými texty, a to zejména s dětmi školního věku. Kurz obsahuje 10 lekcí.

  Kurz je součástí programu "Doplňkové vzdělávání pracovníků církevních organizací - DVCO 2" jako kurz P11.

  První běh kurzu byl zahájen 9. března 2013 seminářem a zakončen v říjnu 2013 kolokviem. Druhý běh kurzu byl otevřen od 1. ledna 2014 a ukončen v listopadu 2014. Třetí běh kurzu začal 1. ledna 2015 a ukončili jsme ho 21. 11. 2015. Letošní čtvrtý běh jsme započali v únoru 2016.

  Upozornění: heslo pro přístup HOST bylo 3. 1. 2014 změněno. Můžete si o něj napsat na adresu zimmermannova@bihk.cz. Během ledna je také možné požádat o zařazení do kurzu.